Historie van WIHC in Vogelvlucht

Overzicht van belangrijke momenten in het bestaan van de WIHC

1982 Vereniging Histotechniek Nederland opgericht

1984 Introductie immunowerkgroep tijdens Histotechnische Dag in het najaar

1985 De Werkgroep ImmunoHisto- en Cytochemie (WIHC) werd in 1985 ingesteld. De eerste bijeenkomst vond op 2 maart van dat jaar plaats te Leiden. In eerste instantie heeft de werkgroep los van de toenmalige Vereniging Histotechniek Nederland (VHN) geopereerd.

1990 " Van landelijk naar regionaal " Als gevolg van de grote belangstelling heeft de werkgroep zich in 1990 opgesplitst in 4 regio’s. In datzelfde jaar werd de WIHC een volwaardige werkgroep van de VHN. Met de overgang van een landelijke werkgroep naar regionale werkgroepen in 1990 werd een Organisatorisch Team (OT) ingesteld. Het OT bestaat uit de voorzitters en secretarissen van de 4 regio’s, aangevuld met een voorzitter en secretaris. Het OT wordt geadviseerd door één of meerdere pathologen.

1997 " 12,5 jarig bestaan " 19 september 1997, OLVG, Amsterdam “Mijmeren rond een mijlpaal”

1998 Start opzetten kwaliteitsrichtlijn WIHC Vanaf 1998 is de naamgeving OT gewijzigd in Landelijk Bestuur (LB). Het LB houdt zich voornamelijk bezig met het inventariseren van de regio-activiteiten. Het LB is verantwoordelijk voor de organisatie van de landelijke themabijeenkomsten. Tevens adviseert het LB de Stichting Kwaliteitstoetsing Klinische Pathologie (SKKP) in haar markerkeuze voor de landelijke rondzendingen.

1999 1e Immunostainerdag Stichting Kwaliteitstoetsing Klinische Pathologie (SKKP, voorloper van SKML) 2000 Eerste kwaliteitsronde door SKKP Tot 2000 werden deze rondzendingen door het LB verzorgd. Door de aanwezigheid van een contactpersoon voor de SKKP in het LB wordt een optimale afstemming bereikt.

2004 2e Immunostainerdag Congrescentrum “De Reehorst” te Ede Met de fusie van VHN en OCM tot Vereniging Analisten Pathologie (VAP) in 2004 werd de WIHC automatisch een werkgroep onder de nieuwe vlag

2005 Symposium Huidpathologie Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder Gedurende de jaren heeft de werkgroep zich ontwikkeld tot een belangrijke mediator van (technische) kennis op het vakgebied van immunohisto- en cytochemie in de pathologie. Op 18 en 19 mei vierde de werkgroep zijn 20-jarig bestaan met een congres dat huidpathologie tot thema had. Dit was tevens het alleerste 2-daags congres en gelijk een groot succes. Sindsdien wordt er ieder jaar in het voorjaar een 2-daagscongres georganiseerd en in het najaar een themadag.

The story continues ..............

WIHC voorzitters door de jaren heen

1985 – 1986 Lambert van den Broek 

1987 – 1988 Peter Bolhuis 

1989 – 1991 John van Bergen Henegouw 

1992 – 1997 Elly de Bruijn 

1998 – 2000 Theo van Well 

2001 – 2002 Marcel Florie 

2002 – 2004 Lambert van den Broek 

2005 – 2010 Corné van de Sande

2011 -  ????  Ella de Boed

Hoe gaan we verder

In de 30 jaar van haar bestaan heeft de werkgroep haar bestaansrecht ruimschoots bewezen. Gezien de huidige situatie en in vergelijking met andere verenigingen, is bij de WIHC de gedrevenheid en het enthousiasme erg groot. We zijn als analisten duidelijk aan ons vak verknocht geraakt. We zijn creatief en gemotiveerd en dat bepaalt dan ook zeker onze drijfveer. Oog hebben voor kwaliteit zal een belangrijke rol gaan spelen in het dagelijks werk. Het delen van kennis en ervaring zowel intern als ook extren wordt hierbij van wezenlijk belang. Het gaat er tenslotte om dat we met elkaar dezelfde kwaliteit bereiken. Het actief deelnemen in diverse werkgroepen of platformen zal hierbij een goed hulpmiddel zijn om inzicht te verkrijgen in de huidige status. Daarnaast zou je de samenwerking met de SKKP of bijvoorbeeld de Engelse NEQUAS of het Deense Nordiqc als een extra hulpmiddel kunnen beschouwen.

Ook in de toekomst zal er echter gewerkt moeten blijven worden aan de gestelde doelen. Met name het documenteren van bevindingen, maar toch ook het publiceren van onderzoeksresultaten kan niet voldoende worden gestimuleerd. Daarnaast hopen we dat er voldoende animo is om deze bevindingen bovendien te presentern op allerlei bijeenkomsten of symposia. Het invullen van de bestuurlijke taken en er op toezien dat de wensen van haar leden voldoende behartigd zal een belangrijke missie blijven van het WIHC bestuur.

Kortom; we moeten creatief blijven............