Werkgroep Immunohisto- en Cytochemie

Doelstelling

Bevorderen van de immunohisto- cytotechniek in de ruimste zin.
Door uitwisselen van kennis en ervaring op dit gebied zal gedurende bijeenkomsten en door rondzending van informatie en, voor vergelijkingsonderzoeken benodigde materialen, worden getracht de voormelde doelstelling te bereiken.

Organisatie

De werkgroep is op 2 maart 1985 opgericht. De voorzitter, secretaris en penningmeester van het landelijk bestuur worden uit de leden van de werkgroep gekozen. De overige leden bestaan uit de regionale voorzitters en regionale secretarissen (in totaal 4 regio’s), aangevuld met een contpersoon naar de SKML voor advies over de plannen rondzendingen.
Het landelijk bestuur heeft minimaal 3x per jaar een vergadering waar voornamelijk organisatorische zaken op de agenda staan, zoals het invullen van de geplande congressen en de financien. De regio's houden elk gemiddeld 4x per jaar een vergadering, waar meer praktische zaken aan bod komen, zoals het bespreken van nieuwe antilichamen en oplossingen proberen aan te dragen voor elkaars technische problemen.

Leden van de werkgroep.

  • personen, lid van de VAP, die beroepsmatig werkzaam zijn op een laboratoria die immunohistochemische en cytochemische technieken uitvoeren en vrij zijn van commerciële belangen met betrekking tot immunoreagentia en/of immunotechnieken, en zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld.

  • belangstellenden, die beroepsmatig werkzaam zijn in laboratoria die immunologische technieken uitvoeren en vrij zijn van commerciële belangen met betrekking tot immunologische reagentia en/of immunologische technieken, en zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld.