Kwaliteitsrichtlijnen WIHC

Inleiding

In 1992 is in Nederland de CCKL Praktijkrichtlijn verschenen: een richtlijn met normen om Integralekwaliteitszorg te realiseren in alle ziekenhuis-laboratoria. Omdat het normen zijn die voor diverse laboratoria gelden zijn ze vrij globaal opgesteld en moeten de diverse vakgebieden de exacte invulling zelf vormgeven. Voor het vakgebied Immunohistocytochemie is in 1997 binnen de WIHC een discussie gestart aan de hand van enquête-vragen. Door middel van deze discussie hebben de WIHC-leden veel van elkaar geleerd en ontwikkelden zij een visie op kwaliteitszorg binnen de immuno. Het doel van de discussie was het formuleren van kwaliteitsrichtlijnen op drie gebieden, t.w. Weefselbewerking, Immunohistocytochemische Techniek en Controlesysteem. Het was nadrukkelijk niet de bedoeling om een schaduw-kwaliteitshandboek te schrijven.

De richtlijnen die uiteindelijk in alle regio’s zijn opgesteld zijn gecombineerd tot definitieve landelijke Kwaliteitsrichtlijnen van de WIHC. Deze vindt u bij dit artikel. In overleg met andere partijen zal besproken worden op welke wijze deze richtlijnen een rol zullen spelen bij visitaties en audits.

Corrie Vellema


In de linkerkolom vind u links naar PDF bestanden van de meest recente versie van de richtlijnen die periodiek door de landelijk bestuur vande WIHC worden herzien, na raadpleging van de leden.