Geschiedenis

Februari 2004 worden plannen gemaakt om de werkgroep meer op de kaart te zetten door het organiseren van een bijeenkomst voor histologische analisten waarbij een bepaald onderwerp aan bod komt en er een uitleg wordt gegeven over de WHT in het algemeen.

Mei 2006 vindt de 1ste WHT-themamiddag plaats met als onderwerp Reticuline kleuring. De test is geslaagd en er word besloten om de volgende jaren een hele dag te gebruiken. Daarnaast is er een uitgebreide uitleg geweest over de WHT.

In 2007 wordt er een brief gestuurd naar alle histologische laboratoria in Nederland met de oproep voor één WHT-contactpersoon per laboratorium. De eerste contactpersonen melden zich aan. Daarnaast heeft de WHT een kort praatje gehouden over deze contactpersonenlijst op de landelijke VAP-dag. In mei vindt de 2de WHT-themadag plaats met als onderwerp Zilverkleuring op nierweefsel. In september vindt voor het eerste een WHT contactpersonenvergadering plaats, met 16 deelnemers.

April 2008 vind de 3de WHT-themadag plaats met als onderwerp bindweefsel kleuringen..

In 2009 vind de 4de WHT-themadag plaats met als onderwerp botweefsel en ontkalking. Voor de eerste keer wordt er niet gekeken door verschillende microscopen maar bestaat de complete dag uit lezingen over verschillende ontkalkingmethoden. Ook is voor de eerste keer een apparaatdemonstratie van een fabrikant

In 2010 vind de 5de WHT themadag plaats met als onderwerp workflow op een histologisch laboratorium. Tijdens deze themadag zijn er een aantal praatjes geweest over diverse mogelijkheden om de workflow binnen het laboratorium te optimaliseren en te verbeteren.

In 2011 zijn er 2 WHT-themadagen georganiseerd.6de WHT themadag met als onderwerp veiligheid en chemicalien op het laboratorium. Ook is dit een dag geweest met diverse stands in het kader van veiligheid en chemicalienbeheer op het laboratorium. Dit was een geheel andere uitstraling van de WHT, praatjes en stands.
In oktober vindt de 7de themadag plaats met als onderwerp automatische stainers. Deze dag stond in het kader van de bedrijven. Elk bedrijf mocht die dag een workshop geven. Ook kregen de bedrijven de kans om lineair aan hun workshop een gebruiker aan het woord te laten tijdens de presentaties over de automatische stainers.

In 2012 is er al weer de 8ste WHT themadag georganiseerd, deze stond in het kader van twee aparte onderwerpen. Een onderwerp werd verzorgd door de sprekers - hun onderwerp was huid pathologie en dan gericht op de MOHs chirurgie. Het andere onderwerp werd verzorgd door de bedrijven in het kader van het doorvoeren, zij mochten dit wederom verzorgen in de vorm van workshops

In 2013 is door een geheel nieuwe themadagorganisatie de 9de WHT-themadag georganiseerd wederom in samenwerking met de bedrijven met als onderwerp BVO darmkanker onderzoek & microtomie. Verschillende apecten van de BVO darmkanker werden besproken, daarnaast hadden de bedrijven de mogelijkheid om hun nieuwste microtomen te promoten.