Voorzitter

Taken

Samen met het gehele bestuur is de voorzitter verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Hierbij is vooral aandacht voor het nastreven van de doelen van de vereniging zoals deze zijn verwoord in artikel 3 van de statuten.

De voorzitter houdt voeling met vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen en commissies. Dit kan door middel van telefonisch overleg, door het bijwonen van bijeenkomsten of door het aandragen van ideeën of suggesties.

De voorzitter treedt naar "buiten" toe op als vertegenwoordiger van de vereniging.

De voorzitter houdt zich zoveel als mogelijk op de hoogte van alles wat er speelt binnen het vakgebied van de pathologie.

De voorzitter stimuleert mensen om zich in te zetten voor de vereniging. Hiertoe wordt veelal gebruik gemaakt van een bestaand netwerk.

Vergaderingen

  • Voorbereiden en voorzitten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, ongeveer 4x per jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de mediacoördinator.
  • Voorbereiden en voorzitten van de vergaderingen van het hoofdbestuur, 2x per jaar. Het hoofdbestuur bestaat uit het dagelijks bestuur aagveuld met vertegenwoordiging van de verschillende werkgroepen binnen de vereniging.
  • Voorbereiden en voorzitten van de algemene ledenvergadering, 1x per jaar.
  • Samen met de secretaris als vertegenwoordigers van de VAP vergaderen met de NVVP. Afhankelijk van het te bespreken onderwerp kunnen ook andere bestuursleden, aan deze bijeenkomsten deelnemen.
  • Periodiek vindt overleg plaats met de NVML.

Tijdsinvestering

  • 1 zaterdag per jaar congres
  • 12 doordeweekse avonden vergaderen
  • Gemiddeld 2 uur per week voorbereiden, lezen en uitwerken van verenigingszaken