Secretaris

Taken

Samen met het gehele bestuur is de secretaris verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Hierbij is vooral aandacht voor het nastreven van de doelen van de vereniging zoals deze zijn verwoord in artikel 3 van de statuten.

De secretaris communiceert met de diverse werkgroepen en commissies binnen de vereniging om het bestuur op hoogte te houden van hun activiteiten/afspraken en vice versa.

Het secretariaat is het dagelijks en algemeen aanspreekpunt/communicatiekanaal van de vereniging.

Vergaderingen

  • Agenderen, voorbereiden en notuleren van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, ongeveer 6x per jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de mediacoördinator.
  • Agenderen, voorbereiden en notuleren van de vergaderingen van het hoofdbestuur, ongeveer 2x per jaar. Het hoofdbestuur bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met de voorzitters van de diverse werkgroepen en commissies.
  • Agenderen, voorbereiden en notuleren van de algemene ledenvergadering, 1x per jaar.
  • Samen met de voorzitter, als vertegenwoordigers van de VAP, 2x per jaar vergaderen met de NVVP.
  • Waar nodig samen met de voorzitter, als vertegenwoordigers van de VAP, bezoeken van vergaderingen, congressen/symposia ect. van andere verenigingen/instanties (o.a. NVML, Vesalius).

Tijdsinvestering

  • 1 zaterdag per jaar congres
  • 12 doordeweekse avonden vergaderen en notuleren
  • Daarnaast gemiddeld ca. 6 a 8 uur per week tijdsbesteding aan reguliere en dagelijkse werkzaamheden t.b.v. het secretariaat (correspondentie/telefoontjes beantwoorden, nav. van de correspondentie gerichte acties uitzetten binnen het bestuur, uitwerken notulen, agenderen en voorbereiden van vergaderingen, lezen en uitwerken van verenigingszaken, communicatie met werkgroepen en commissies en externe verenigingen en instanties)