Penningmeester

Taken

Samen met het gehele bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Hierbij is vooral aandacht voor het nastreven van de doelen van de vereniging zoals deze zijn verwoord in artikel 3 van de statuten.

Is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging.

Houdt de ledenadministratie bij en zorgt voor het innen van de contributie van de leden.

Zorgt ervoor dat facturen/declaraties betaald worden en dat door de vereniging te ontvangen gelden ontvangen worden.

Verstuurt bestelde boeken/dictaten en zorgt ervoor dat ze betaald worden.

Ontvangt deelnamekosten van leden/deelnemers aan de landelijke dagen en betaalt de kosten.

Ontvangt gelden van deelnemers van door de VAP georganiseerde cursussen en betaalt de kosten.

Ontvangt de gelden van de adverteerders van VAP-visie en betaalt de kosten.

Sluit het boekjaar af en maakt financiële overzichten en een balans.

Controleert samen met leden van de kascontrolecommissie de jaarcijfers.

Stuurt op afgesproken data een lijst met leden naar de drukker van VAP-visie t.b.v. verzending van het blad aan de leden.

Vergaderingen

  • Bezoeken vergaderingen van het dagelijks - en hoofdbestuur.
  • Presenteren van financiële overzichten en balans aan de leden op de jaarvergadering.

Tijdsinvestering

  • 1 zaterdag per jaar congres
  • 12 doordeweekse avonden vergaderen
  • Gemiddeld 1 uur per week: voorbereiden vergaderingen
  • Gemiddeld 3 uur per week: bijhouden boekhouding, sturen facturen en maken jaaroverzichten
  • Gemiddeld 2 uur per week: bijhouden van de ledenadministratie
  • Gemiddeld 1 uur per week: boekenadministratie