Media coördinator

Taken

Samen met het gehele bestuur is de mediacoördinator verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Hierbij is vooral aandacht voor het nastreven van de doelen van de vereniging zoals deze zijn verwoord in artikel 3 van de statuten.

De mediacoordinator onderhoud het contact met de website bouwer. Daarnaast coordineert deze het beheer en verdeelt taken onder de diverse werkgroep webmasters.

De mediacoordinator woont ook jaarlijks enkele vergaderingen van de mediaredactie bij om op de hoogte te blijven van water speelt en of er nieuwe leden gezocht moeten worden.

Vergaderingen

  • Bezoeken vergaderingen van DB en HB van de VAP: 6 x per jaar
  • Bezoeken congressen en werkgroepbijeenkomsten: 2 x per jaar
  • Bezoeken Vergaderingen Redactie Media miniaal 2x per jaar

Tijdsinvestering

  • 1 zaterdag per jaar congres
  • 6 doordeweekse avonden vergaderen (bestuur)
  • 2 doordeweekse avonden vergaderen (redactie)
  • Daarnaast veel via e-mail corresponderen (1 uur per week)
  • Gedelegeerde taken (2 uur per week)