Bestuursfunctie profielen

Op 1 januari 2003 zijn de Organisatie Cytologisch Medewerkers (OCM) en de Vereniging Histotechniek Nederland (VHN) gefuseerd en opgegaan in de nieuwe Vereniging Analisten Pathologie (VAP).

De fusie van deze verenigingen, met elk een rijke historie, betekende dat er voor de VAP een nieuwe organisatiestructuur moest komen waarbij de profielen van de diverse bestuursfuncties opnieuw tegen het licht werden gehouden. Ook werd er een organogram gemaakt en zoals gebruikelijk bij de opstart van een nieuwe vereniging werden er statuten opgesteld en kwam er een huishoudelijk reglement.

Het leek ons een goed idee om bovenstaande zaken te bundelen in een boekje. Alle formele zaken van de VAP komen op deze wijze overzichtelijk beschikbaar voor een ieder die hier, om wat voor reden ook, belangstelling voor mocht hebben. Met name bij het werven van een nieuw bestuurslid krijgt een mogelijke kandidaat in één boekje naast een profielbeschrijving van de beoogde functie alle formele zaken van de VAP tot zich zodat hij of zij vooraf een goede inschatting kan maken van datgene wat verwacht wordt.

Wij verwachten en hopen dat dit boekje op de juiste momenten door de juiste personen zal worden geraadpleegd en op deze wijze zal bijdragen aan de continuïteit en de kwaliteit van de VAP.

Het bestuur