Organisatie

De vereniging kent een Dagelijks bestuur en een Hoofd bestuur. De lopende zaken worden behandeld door het Dagelijks Bestuur, dat minimaal 4x per jaar bijeenkomt.

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester en een lid media coordinator.

Het hoofdbestuur komt minimaal 2x per jaar bijeen. Het wordt gevormd door het dagelijks bestuur, aangevuld door de vertegenwoordiging van de WCD, WHT, WIHC, Congresorganisatie, Mediagroep en de secretaresse van de vereniging.