Lidmaatschap

Een lidmaatschap van de Vereniging Analisten Pathologie loopt steeds per kalenderjaar, dus van 1 januari t/m 31 december. Als u als nieuw lid aanmeldt op VAPweb heeft u de mogelijkheid om met iDEAL te betalen. In dat geval is uw lidmaatschap direct actief, of u kunt kiezen voor overschrijving per bank. Dan krijgt u een factuur in het door u opgegeven e-mail adres welke u, onder vermelding van ordernummer, kunt voldoen. Als de betaling is verwerkt, wordt uw lidmaatschap geactiveerd. 

Maak niet zomaar het geld over zonder vermelding van ordernummer, aangezien uw betaling dan over het hoofd gezien kan worden!

De Vereniging Analisten Pathologie kent diverse vormen met een daaraan gekoppelde jaarlijkse contributie voor het idmaatschap:

Gewoon lid

€ 33,00

Student lid

Gratis, na insturen bewijs (kopie studentenpas)

Daarnaast mag elk student lid 1x per jaar een door de VAP of haar werkgroepen georganiseerd 1-daags evenement van EUR75,- gratis bijwonen. 

Gezinslidmaatschap: 1e lid

(elk volgend lid op hetzelfde adres is gratis lid)

€ 39,00

Leden buiten Nederland maar binnen Europa

€ 44,00

Leden buiten Europa

€ 56,00


Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om donateur van de vereniging te worden. De minimum donatie bedraagt € 50,00 per jaar.

Studentleden behouden hun lidmaatschap tot en met het jaar dat zij hun studie voltooien. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in een Gewoon lidmaatschap.
In geval 2 of meer leden uit één gezin lid zijn van de VAP wordt een korting gehanteerd.
Voor meer informatie over het lidmaatschap kan contact worden opgenomen met het ledensecretariaat.

Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en loopt dan tot het einde van het betreffende kalenderjaar. Daarna worden lidmaatschappen, zonder wederopzegging, steeds voor een kalenderjaar verlengd. U ontvangt enkele weken voor het verstrijken van het lidmaatschap een automatische herinnering tot vernieuwing in uw e-mail.
Opzeggingen dienen uiterlijk 2 weken voor verlopen van het lidmaatschap verstuurd te worden per e-mail naar Secretariaat-VAP@VAPweb.nl of per post.

Leden krijgen 6x per jaar het verenigingsorgaan VAP Visie toegezonden en genieten via een inlogprocedure volledige toegang tot deze website.
Tot slot hebben alleen leden toegang tot diverse bijeenkomsten, zoals het jaarlijkse congres, de themadagen en de cursussen, die door de vereniging worden georganiseerd.


Ledensecretariaat

Mw. Ita Verweij

Postbus 387
3830 AK Leusden
E-mail: Secretariaat-VAP@VAPweb.nl

Telefoon: 06-30795900

Rekeningnummer: NL 83 INGB 000 4335784