Doelstelling Verening Analisten Pathologie

De vereniging heeft ten doel het bevorderen en onderhouden van kennis en ervaring in de Cytologie, vooral op diagnostisch, organisatorisch en laboratoriumtechnisch gebied en het bevorderen van de Histotechiek in de ruimste zin, zoals:

 • het uitwisselen van ideeën, kennis en ervaring;
 • het onderhouden van contacten, zowel nationaal als internationaal;
 • het houden van studie- en instructieve bijeenkomsten, vergaderingen, het uitgeven en verspreiden van een bulletin, een website en van andere publicaties over de beroepsarbeid van de leden;
 • het samenwerken met buitenlandse zusterverenigingen eb het samenwerken met en/of toetreden tot overkoepelende organisaties;
 • het bevorderen van eenheid in het onderwijs en diplomering.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het houden van regionale en landelijke bijeenkomsten;
 • het houden van vergaderingen ter bespreking van onderwerpen die verband houden met het doel van de vereniging;
 • het uitgeven van een bulletin en het onderhouden van een website;
 • het houden van lezingen, voordrachten en cursussen;
 • het bevorderen van een zo goed mogelijk niveau van de begeleiding en de eisen voor examens;
 • het afvaardigen van een vertegenwoordiger naar en/of het deelnemen aan de conferenties of congressen, die voor de vereniging van belang zijn;
 • het stimuleren tot de vorming van een uitleenbibliotheek;
 • het bevorderen van een geregeld contact met buitenlandse zusterverenigingen;
 • het bevorderen van contact met aanverwante beroepsorganisaties op nationaal en internationaal gebied;
 • alle andere wettige middelen, welke tot het doel der verenging bevordelijk kunnen zijn

Bron: Statuten