Nieuws

Onderwerp: referendum over integratie NVML/VAP.

 

Beste leden,

 

Hierbij willen we jou vragen om jouw mening te geven over de integratie van onze verenigingen. Hieronder staat hoe een en ander in zijn werk gaat.

 

De besturen van de NVML en de VAP hebben, nadat er veel werk verzet is door de diverse themagroepen en de stuurgroep, een definitief voorstel voor de uitwerking van de integratie aan de leden. Wij zijn deze betrokken leden zeer dankbaar voor hun inzet en kritische inbreng in het geheel. Nu zijn jullie, als leden, aan zet. Als bijlage vind je een uittreksel van de voorgenomen besluiten en de daarmee gepaard gaande veranderingen voor jou als lid en voor de vereniging. Op het gedeelte voor leden van de websites van beide verenigingen is de complete informatie beschikbaar voor de liefhebbers. www.nvml.nl en www.vapweb.nl

 

Op donderdag 6 februari om 06:00 uur start een referendum waarin jij je kunt uitspreken voor of tegen dit voorstel. Ook een blanco stem is mogelijk, deze wordt meegeteld als uitgebrachte stem. Het referendum sluit op maandag 10 februari om 18:00 uur. Je krijgt bij het referendum ook de mogelijkheid om kritieke punten aan te geven die later in de algemene ledenvergaderingen van de verenigingen in april (VAP) en mei (NVML) van dit jaar besproken worden. Als lid van de NVML heb je nog een stem op de ALV in mei over de voorgestelde veranderingen m.b.t. de financiën, de statuten en het huishoudelijk reglement. De leden van de VAP worden in 3e kwartaal van 2020 individueel benaderd om akkoord te gaan met de overgang van ieders lidmaatschap naar de NVML. Wij hopen zo tot een breed gedragen integratie te komen waarbij er per 1 juni 2020 een wederzijds akkoord is en per 1 januari 2021 de geïntegreerde vereniging een feit is. Bij voorbaat dank voor jouw inbreng, we houden je op de hoogte.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de besturen en de stuurgroep

 

Sjef van Gaalen

 

Hieronder een overzicht van de diverse themagroepen en hun samenstelling.

 

 

Projectleiders

Judith Vedder

Nadia de Weerdt-Binnekamp

Quinten de Coo

Communicatie (Judith)

 

Patrick Coolen

Lia Lauppe

Juridisch (Judith)

 

Ali Bosch

Peter Jaarsma

HR

 

Theo van Well

Mariël oude Wesselink-Boerrigter

ICT

 

Fokke Broers

Marco Rondhuis

Ita Verweij

financiën (Leden)

 

Wim Wanetie

Roel de Nooijer

Financiën (technisch)

 

Frank Verweij

Pascal Schippers

Huisvesting

 

Jan Damen

Bert klein Brink

Organisatie structuren

 

Sjef van Gaalen

Marianne Egbers 

Stuurgroep

 

Quinten de Coo

Marianne Egbers

Marja Pospiech

Reddy Schreuder / Jan Damen

Bert klein Brink

Sjef van Gaalen

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECEMBER 2019

Besturen NVML en VAP positief over samenwerkingsplan!

 Afgelopen maandag hebben beide besturen, van VAP en NVML, hun fiat gegeven aan het samenwerkingsplan.

Dit plan is de afgelopen maanden voorbereid door een aantal themagroepen. Deze groepen hebben zich gebogen over onderdelen van de samenwerking, zoals financiën, communicatie, HR en IT.

De uitkomsten van al deze groepen zijn samengevat in een schematisch plan.

Gedurende de komende maand wordt dit overzicht uitgeschreven tot een beknopt en leesbaar geheel.

Ergens rond medio januari zal dit plan aan de NVML-en VAP-leden gepresenteerd worden.

Daarna mogen deze leden zich uitspreken in een (digitaal) referendum.

 Beide besturen zijn zeer verheugd dat dit punt bereikt is: hier is het afgelopen jaar door tientallen actieve leden heel hard aan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

JULI 2019

Het is zomer……..maar het samenwerkingsproces tussen NVML en VAP ligt bepaald niet stil!

Momenteel is de stuurgroep (bestaande uit een afvaardiging van de NVML en de VAP), ondersteund door een externe projectleider en 2 projectleiders vanuit beide verenigingen, bezig om via verschillende themagroepen de overeenkomsten en verschillen in kaart te brengen.

De verschillende themagroepen, in totaal 6 stuks, bestaan uit een gelijk aantal leden van zowel VAP als NVML. De adviezen (waarbij zoveel mogelijk naar de “ the best of both“ is gekeken), die de themagroepen naar de stuurgroep uit brengen, zullen samengevoegd worden tot een slotdocument, waarmee de basis voor een samengestelde vereniging is gelegd. 

Dit zal aan beide besturen van de verenigingen worden voorgelegd, daarna kunnen de leden via een bindend referendum hun mening geven.

Nieuws over dit proces zal op deze pagina geplaatst worden.

Juli 2019