Achtergrondinformatie

Samen naar één vereniging.

Aanleiding en stand van zaken

Binnen Nederland bestaan er op dit moment 2 verenigingen voor laboratoriummedewerkers.

  • NVML Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers
  • VAP Vereniging analisten Pathologie.

 

Leden van NVML zijn werkzaam in meerdere disciplines, oa microbiologie, klinische chemie, haematologie , fertiliteit etc., tevens is een klein deel van  de NVML-leden werkzaam in de pathologie.  Leden van de VAP  zijn hoofdzakelijk werkzaam binnen de pathologie.

Beide verenigingen hebben veel overeenkomsten qua doelstelling op het gebied van  onderwijs en informatievoorziening naar de leden toe. Tevens zijn beide verenigingen met betrekking tot het ledenaantal en financiële daadkracht gelijkwaardig.

Vanuit beide besturen is de intentie uitgesproken tot een samengaan van beide verenigingen tot één overkoepelende vereniging met de (voorlopige) werknaam NVML-VAP. In 2018 is door de ALV van zowel de NVML als de VAP toestemming gegeven tot samengaan.

Uit een analyse is gebleken dat zowel organisatorisch als financieel de meest voor de hand liggende oplossing het onderbrengen van de VAP onder de paraplu van de NVML is. Hierbij moet wel de integriteit en herkenbaarheid van de VAP goed in het oog gehouden worden.  

Momenteel is de stuurgroep (bestaande uit een afvaardiging van de NVML en de VAP), ondersteund door een externe projectleider en 2 projectleiders vanuit beide verenigingen, bezig om via verschillende themagroepen de overeenkomsten en verschillen in kaart te brengen. Deze  themagroepen, in totaal 6 stuks,  bestaan uit een gelijk aantal leden van zowel VAP als NVML. De adviezen (waarbij zoveel mogelijk naar de “ the best of both“ is gekeken), die de themagroepen naar de stuurgroep uitbrengen, zullen samengevoegd worden tot een slotdocument, waarmee de basis voor een samengestelde vereniging is gelegd. Dit zal aan beide besturen van de verenigingen worden voorgelegd, daarna kunnen de leden via een bindend referendum hun mening geven.