Ontwikkelingen bij de PATHASers

24 April 2016

Na een succesvolle bijeenkomst in november 2015 hebben we doorgezet om onze functie hard te maken en bekendheid te geven in Nederland. Maar vooral de bekendheid van onze werkgroep/vereniging.
Per 2016 horen we bij de VAP en vallen onder de WHT, Werkgroep
HistoTechniek. Binnen de WHT bijeenkomsten is meestal Marlon aanwezig of een andere van onze werkgroep. Naast de bijeenkomsten van de WHT hebben we onze eigen bijeenkomsten, 4 keer per jaar.

Per mail hebben we onderling zeer actief contact om diverse punten door te spreken.
We proberen een algemene functie omschrijving voor Pathologist Assistant hard te maken. Met als uitgangspunt het functieprofiel van Symbiant. Deze is al door diverse commissies binnen het ziekenhuis en Symbiant bekeken en het is definitief voor Symbiant, zie ook bijlage. Dit profiel is zeer positief ontvangen binnen het Radboud Medisch Centrum Nijmegen, wat de pathassers daar gemerkt hebben. Gebruik deze ook voor jullie zelf. Nascholing krijgt zijn vorm en we hopen dit jaar te starten met de eerste seminar.
Ook hebben we contact gelegd met de NVVP. Dat heeft in de week van de pathologie plaats gevondenen was veelbelovend. De voorzitter heeft ons aan het werk gezet. En we gaan ervoor. En waarvoor, voor de erkenning van de NVVP. Dit jaar krijgen jullie formulieren toegestuurd die jullie moeten invullen waarna jullie het retourneren. De formulieren zijn voor ons archief, maar in eerste instantie voor de zwaarte meting en inschrijving voor de erkenning naar de NVVP. Hier wordt zeer zorgvuldig mee omgegaan.
De weg naar erkenning is lastig en dus moet men deze zeer nauwkeurig en rustig in achtnemen wat de volgende stappen zijn.
Daarna hopen we op erkenning van de NVVP voor onze functie profiel.
Sinds kort hebben we ook internationale contacten wat betreft pathas
opleiding en vereniging. Er komen vragen vanuit Florence en Oslo. En
afgelopen week hebben we bezoek gehad vanuit Leeds.
Zoals jullie merken zitten we niet stil. Gelukkig maar.
Dit hebben we allemaal ook aan jullie te danken voor jullie steun en geloof in de werkroep.
Hoop dat we jullie regelmatig een update kunnen toesturen.

VAP Werkgroep Pathologist Assistant

<< Keer terug naar het overzicht