Logo BVO

Logo BVO

 
 

Selectievoornemen aanbesteding laboratoria BVO Baarmoederhalskanker

02 Oktober 2015

Onderstaande brief is verstuurd door het Bevolkingsonderzoek Midden-Nederland:

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van dit bericht wil ik u informeren over het selectievoornemen aanbesteding laboratoria in het kader van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Op 24 juni is de aanbesteding van de levering van laboratoriumdiensten ten behoeve van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker live gegaan. Zoals u weet, vinden in het vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker de hrHPV-analyse en de cytologische beoordelingen plaats in vijf screeningslaboratoria. Ook de beoordeling van het eventuele vervolgonderzoek na 6 maanden vindt plaats in deze laboratoria.

De vijf screeningslaboratoria zijn Europees aanbesteed, volgens de “niet openbare procedure”. Dat betekent, dat deze aanbesteding 2 fasen kent: een selectiefase en een gunningfase. In deze aanbesteding wordt uitgegaan van 5 percelen, waarbij uiteindelijk één laboratorium per perceel gecontracteerd wordt. Doel van de huidige selectiefase, is om te komen tot (maximaal) 7 geschikte gegadigden per perceel. Deze 7 gegadigden mogen vervolgens offertes indienen in de tweede fase (gunningsfase). In deze eerste selectiefase heeft iedere geïnteresseerde reeds aangegeven naar welk perceel/welke percelen de interesse uitging.

Op 17 augustus heeft de aanbestedende dienst (Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken, de landelijke coöperatie van de vijf Screeningsorganisaties) de aanmeldingen voor de selectiefase ontvangen. Volgens een vooraf vastgestelde beoordelingsmethodiek, zijn deze aanmeldingen beoordeeld. Dit heeft geleid tot een voorgenomen selectie van 7 gegadigden per perceel. Op woensdag 23 september zijn alle aanmelders hierover geïnformeerd. Zoals toegezegd in Nota van Inlichtingen van 16-07-2015, worden hierbij de voorgenomen geselecteerden openbaar bekend gemaakt.

FSB is voornemens de volgende geïnteresseerden te selecteren (in alfabetische volgorde): Academisch Ziekenhuis Maastricht, Nederlands Moleculair Diagnostisch Laboratorium BV, Slotervaartziekenhuis BV, Stichting Isala Klinieken, Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis, Stichting Katholieke Universiteit, Stichting Tergooi, Symbiant BV en Universitair Medisch Centrum Groningen.

Na afloop van de Alcateltermijn ontvangen de definitief geselecteerden een uitnodiging tot inschrijving (gunningsfase) voor de percelen waarvoor zij geselecteerd zijn.

FSB wil alle geïnteresseerden bedanken voor de getoonde interesse en betrokkenheid. Dit bericht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

<< Keer terug naar het overzicht