Algemene Ledenvergadering 2015

25 Januari 2015

Beste leden,
Hierbij de hartelijke uitnodiging om aanwezig te zijn op de twaalfde algemene ledenvergadering van de VAP. Ook nu weer tijdens het voorjaarscongres in het Conference Centre Sparrenhorst in Nunspeet.
Dat het van belang is dat een ieder komt is duidelijk, dit is namelijk ‘het’ platform om persoonlijk je mening of gedachten te uiten.
Daarnaast is het van het bestuur uit de kans om onze activiteiten te laten zien en horen van het afgelopen jaar. Het bijzondere is dat hieraan voorafgaand een meerdaagse VAP activiteit heeft plaats gevonden.
Er zijn nog enkele vacatures in de werkgroepen WIHC en WHT. Het blijft vrijwilligers werk (met onkostenvergoeding) en als ieder lid een periode zitting neemt in een werkgroep is het zeer goed te doen. Laat ik je wel zeggen dat het verfrissend is om zo met collega’s bezig te zijn, aan een stukje educatie en toekomst van je vak te werken. Natuurlijk ook met duidelijke beperkingen maar zeer de moeite waard. Kom in ieder geval 21 maart naar de ledenvergadering.

Namens het bestuur,
Teus Ruitenbeek

AGENDA

 •  Opening
 •  Notulen ALV 2014
 •  Jaarverslag 2014 conform art 14 lid 3 statuten
 •  Jaarrekening 2014
 •  Goedkeuring jaarrekening 2014
 •  Aftreden oude bestuursleden
 •  Verkiezing nieuwe bestuursleden
 •  DB en HB
 •  Begroting 2015
 •  Rondvraag
 •  Sluiting

<< Keer terug naar het overzicht