BVO Baarmoederhalskanker door 5 screeningslaboratoria

07 Oktober 2014

De programmacommissie heeft donderdag 2 oktober een positief advies afgegeven om de beoordelingen van het nieuwe bevolkingsonderzoek plaats te laten vinden in 5 screeningslaboratoria. Hiermee is een einde gekomen aan de discussie 3 of 5 screeningslaboratoria.

De 5 laboratoria worden Europees aanbesteed en krijgen ieder een vast werkgebied. Dit is niet automatisch een regio van de screeningsorganisatie. Er is gekozen om werkgebieden met vergelijkbare omvang (potentiële doelgroep) te nemen. De systemen voor de HPV-screening (apparatuur, verbruiksmaterialen etc) worden door het RIVM ook Europees aanbesteed. Deze systemen worden vervolgens geplaatst bij de screeningslaboratoria.

Voor de aanbestedingen is door het RIVM-CvB een kernteam ingesteld die alle aanbestedingen zal voorbereiden. Hierin zijn de Aanbestedende Diensten (het RIVM-CvB en de screeningsorganisaties) vertegenwoordigd. Daarnaast zijn inhoudelijke experts betrokken als adviseurs. De screeningsorganisaties besteden de zelfafnameset en de screeningslaboratoria aan. Het RIVM-CvB is de aanbestedende partij dienst voor de hrHPV-test en de eventuele dunnelaagcytologie. De werkzaamheden die behoren tot de voorbereidingsfase, selectie-, offerte- en gunningfase van de aanbestedingen worden in gezamenlijkheid en binnen het kernteam uitgevoerd. Besluitvorming vindt plaats het kernteam waarin zowel bestuurders van de screeningsorganisaties als de projectleider van de vernieuwing aan deelnemen.

<< Keer terug naar het overzicht