Kascommissie leden gezocht

Kascommissie leden gezocht

 
 

Leden Kascommisie gezocht

01 April 2014

Tijdens het voorjaarscongres vindt altijd de Algemene Leden Vergadering plaats.

Een van de agendapunten van de ALV is het financiële verslag.

De VAP heeft naast de penningmeesters van de werkgroepen, die de begrotingen, de inkomsten en de uitagaven van de werkgroepen in de gaten houden, een centrale penningmeester die de financiële overboekingen doet.

In de boekhouding worden we ondersteund door onze secretaresse Ita Verweij en Frank Verweij die de boekhoudkundige zaken afhandelen.

Een onafhankelijke accountant maakt een accountantsrapport op. Dit houdt in dat hij de financiële informatie van het voorgaande jaar in een jaarrekening opstelt.

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste cijfers en de volledigheid van de gegevens.

En dan is er nog een kascommissie. Een commissie bestaande uit 2 leden, die een kijkje in de boekhouding nemen.

Het Bestuur heeft gekozen voor deze constructie om eventuele belangenverstrengelingen te voorkomen. Hierbij stelt de onafhankelijke accountant de jaarrekening op ipv de boekhouder zelf. De controle door de Kascommissie, een controle door de leden zelf, om transparantie in onze financiële situatie te geven.

Tijdens deze ALV hebben zich geen leden gemeld voor de Kascommissie. Het Bestuur hecht een groot belang aan deze transparantie en de betrokkenheid van de leden, vandaar deze oproep.

Wat doet nu deze Kascommissie?

Enkele weken voor het Voorjaarscongres en de ALV, worden de leden van de kascommissie benaderd door de penningmeester. Er wordt een afspraak met de boekhouder en de penningmeester gemaakt.

De leden van de kascommissie krijgen alle financiële informatie, zoals betaling- en, inkomstoverzichten toegestuurd. De leden van de Kascommissie kunnen tijdens de bijeenkomsten vragen mbt tot de hen toegestuurde financiële informatie stellen, maar ook als er onduidelijkheden voor hen zijn. Het Bestuur is open in haar boekhouding naar de leden toe.

Er wordt over dit controle bezoek door de kascommissie een verslag gemaakt, die tijdens de ALV aan de andere leden voorgedragen wordt.

Het bestuur zou graag 2 leden uit de vereniging met 1 reserve voor de kascommissie willen zien.

Mocht je interesse hebben of nog vragen hebben, neem dan contact op met mij

mvg

Marjon Eppink

E-mail: Penningmeester-VAP@VAPweb.nl

<< Keer terug naar het overzicht