Oproep Kandidaten Wergkroepen RIVM 2014

21 Maart 2014

Oproep kandidaten commissie en werkgroep RIVM

Geplaatst: 21 Maart 2014

Oproep kandidaten programmacommissie en werkgroep RIVM maart 2014

De voorbereiding en invoering van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BVO BMHK) gaat zijn tweede fase in.

Hiervoor is de programmacommissie ingesteld. Onder deze commissie vallen onder andere 2 werkgroepen: de werkgroep primair proces/organisatie/kwaliteit/monitoring/evaluatie en informatiehuishouding (POKMEI) en de werkgroep communicatie en deskundigheidsbevordering.

Het RIVM heeft bepaald dat mensen die in dienst zijn van of verbonden zijn aan een laboratorium dat een overweging heeft of wil meedingen in de aanbesteding van het nieuwe BVO niet deel kunnen nemen in de werkgroep POKMEI en de programmacommissie. Dit geldt niet voor de werkgroep communicatie en deskundigheidsbevordering.

In het VAP-bestuur en de WCD is op basis van dit gegeven gezocht naar kandidaten, echter voor de Programmacommissie en de Werkgroep POKMEI zijn we nog op zoek naar geschikte kandidaten.

Daarom deze vraag aan ieder lid met gedegen cytologie-achtergrond of hij/zij zich kandidaat wil stellen voorde programmacommissie of de werkgroep POKMEI). Voorwaarde is wel dat je werkzaam bent op een laboratorium dat zich niet kandidaat gaat stellen voor het nieuwe bevolkingsonderzoekonderzoek. Het RIVM zal aan de deelnemers vragen om hun Raad van Bestuur/Toezicht een verklaring te laten ondertekenen dat zij niet meedoen aan de aanbesteding.
In april zijn de eerste bijeenkomsten gepland dus het liefst per ommegaande een response.

Vriendelijke groeten

Teus Ruitenbeek

t.ruitenbeek@umcg.nl

secretaris VAP

<< Keer terug naar het overzicht