Petitie Bonus zorgpersoneel

28 September 2020

De NVML is een petitie gestart, die aangeboden zal worden aan de minister van VWS.
________________________________________
Een kleine week geleden zijn de lijsten bekend geworden van de zorgmedewerkers die wel en geen recht hebben op een zorgbonus.
ONZE BEROEPSGROEP STAAT OP DE LIJST DIE GEEN RECHT HEEFT OP DIE BONUS!
Dat terwijl velen van jullie extra gewerkt hebben, met infectieus patiëntmateriaal, met onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.
Daarom hebben de besturen van NVML en VAP besloten om een petitie te starten, die aangeboden zal worden aan de minister van VWS.
Teken nu die petitie, en vraag zo veel mogelijk collega's om dat ook te doen!

Ook familie en vrienden mogen deze petitie ondertekenen: hoe meer mensen de petitie ondertekenen, hoe sterker we staan!
GA NAAR DE PETITIE
Houd ook in je eigen organisatie een vinger aan de pols: vanaf 1 oktober worden de lijsten met degenen die in aanmerking komen voor de bonus verstuurd naar het ministerie.
Vraag hoe jouw werkgever omgaat met deze lijsten: steeds meer werkgevers geven aan dat ze de bonus zullen aanvragen voor ALLE zorgmedewerkers (onder andere: Jeroen Bosch ziekenhuis; Gelre ziekenhuizen....wie volgt?)
Ook de vakbonden gaan voor een bonus voor alle zorgmedewerkers.
Link naar lijsten van zorgbonus website minsterie VWS

<< Keer terug naar het overzicht