Corona bonus zorgpersoneel

10 Augustus 2020

Het ministerie van VWS heeft in juni bekend gemaakt dat het zorgpersoneel een bonus krijgt vanwege de werkdruk tijdens de eerste golf van de coronacrisis. Het is echter niet duidelijk of het laboratorium personeel hier ook bij hoort, ook al hebben veel labs ook met een sterk verhoogde werkdruk te maken gekregen. De NVML heeft samen met de VAP hierover een brief gestuurd naar de minister van VWS, om onze beroepsgroep hier ook in te benoemen.

<< Keer terug naar het overzicht