VAP Documenten algemeen

Na de fusie van de OCM en de VHM zijn de reglementen en statuten van beiden samengevoegd tot de statuten en reglementen van de VAP. Daar waar nodig worden deze aangepast aan de huidige situatie.

Statuten

De huidige statuten van de VAP worden gevormd door de Akte van Fusie tussen de beide partners OCM (Organisatie voor Cytodiagnostische Medewerkers) enVHN (Vereniging Histotechniek Nederland)

Huishoudelijk reglement

Bij een vereniging hoort een huishoudelijk reglement. Dit is het spoorboekje van de vereniging waarin alles is beschreven aangaande het functioneren van de vereniging. Dit huishoudelijke reglement van de VAP is door de leden goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 31 maart 2012.

In de linkerklom vind u links naar PDF bestanden van de meest recente versies van beide documenten.