Disclaimer

Verantwoording en copyright

De Vereniging Analisten Pathologie (VAP) , uitgever van www.vapweb.nl, besteedt de uiterste zorg aan een zo betrouwbaar en correct mogelijke weergave van de informatie en aan het tegengaan van een oneigenlijk gebruik van deze site. De VAP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële of immateriële schade, direct of indirect geleden door de inhoud of het gebruik van www.vapweb.nl .
Het staat leden vrij om berichten op het VAPweb forum te plaatsen. Deze berichten zijn echter altijd op persoonlijke titel en vertegenwoordigen daarmee niet persé de mening van de VAP.
Niets uit deze site mag worden aangewend voor ander dan particulier gebruik, elektronisch of in drukvorm, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever.

Voor meer informatie over www.vapweb.nl kunt u ons een e-mail sturen info@vapweb.nl

Copyright information

The material presented by www.vapweb.nl on this server is generally under copyright. If you want to use any material from this presentation, you have to ask for permission. This may be done by sending an e-mail to info@vapweb.nl