Pathology Assistants (PATHAS) dag 2015

21 November 2015

De Pathologists' Assistants werkgroep als nieuw onderdeel van de VAP nodigt u uit tot het bijwonen van de eerste'' Pathas dag'' op zaterdag 21 november.
Omdat de functie pathasser nog niet zo lang bestaat en in de diverse P.A. labs een verschillende inhoud heeft leek het ons hoog tijd om hierover een dag te organiseren.
De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor pathassers maar ook voor andere belangstellenden. Bijvoorbeeld analisten die hun werkzaamheden willen uitbreiden of veranderen. Zo zijn er al diverse cytologie analisten met de opleiding bezig of hebben hem al afgerond.
Ook voor leidinggevenden en pathologen is het nuttig om te weten wat een pathasser voor ze kan betekenen.
Er zullen verschillende onderwerpen aanbod komen, zoals het ontstaan van de functie, de rechtspositie, maar ook praktijkvoorbeelden.
We willen ook graag horen wat pathassers van de werkgroep verwachten. Ook zoeken we nog wat mensen voor in de werkgroep want op dit moment is het eigenlijk maar een werkgroepje.
Als locatie is gekozen voor BCN in Utrecht.
Kosten om deel te nemen zijn EUR 50,- en inschrijven kan uitsluitend via VAPweb. Klik voor het programma, de routebeschrijving of om in te schrijven op een van de links in de linkerkolom van deze pagina.

<< Keer terug naar het overzicht